how to create a web page

Personuppgifter

Genom att använda formulären på Segertoft & Partners hemsida och skicka in innehållet till oss godkänner du att eventuell personlig data du angett i formuläret kommer att behandlas av anställda till Segertoft & Partner som behöver behandla informationen du angett för att kontakta dig (d.v.s. svara på ditt inskickade formulär). Databehandlingen och -lagringen är begränsad, följer bestämmelserna i relevant lagstiftning, och all personlig information kommer att raderas när den inte längre behövs eller när du kontaktar oss och ber om det. Personlig data sprids aldrig till tredje part eller anställda inom Segertoft & Partner som inte behöver tillgång till informationen. Segertoft & Partner är personuppgiftsansvarig och datan du skickar in genom formuläret skickas med en krypterad tredjepartslösning från USA till EU. Segertoft & Partner ser löpande över sitt arbete med personuppgifter, monitorerar trafik och lagring av personuppgifter och garanterar att följa tillämpliga bestämmelser.

Mobirise